Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 24/02/2023)

Vào lúc 9h30 ngày 24/02/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (8460112).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 202807009 Hà Ngọc Trâm    10/02/1985 Lý thuyết vành và ứng dụng trong giải phương trình Diophantine
2 202807004 Trịnh Trọng Nhân  11/03/1984 Lý thuyết khử và ứng dụng
3 202807007 Ngô Hoàng Thiện 20/08/1981 Phương pháp xấp xỉ nghiệm cho phương trình vi phân cấp không nguyên chứa biến bằng đa thức Chebyshev và ứng dụng