Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu sinh người Thái Lan, Natthawut Yodchai bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Quản trị kinh doanh

Vào ngày 29/05/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Natthawut Yodchai (176201002) ngành Quản trị kinh doanh.
NCS Natthawut Yodchai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài: Tư duy sáng tạo, năng lực đổi mới và thành công kinh doanh: Tình huống nghiên cứu của doanh nhân Thái Lan trong ngành du lịch (Creative mindset, innovation capability and entrepreneurial success: A case study of Thai entrepreneurs in tourism industry), dưới sự đồng hướng dẫn của PGS.TS Phạm Thị Minh Lý (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) và TS. Trần Trọng Thùy (Trường ĐH Tôn Đức Thắng).
Luận án tiến sĩ được thông qua tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường với tổng phiếu 06/06 thành viên hội đồng có mặt.
Xin gửi lời chúc mừng đến nghiên cứu sinh Natthawut Yodchai.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi đánh giá.

Đại diện Phòng Sau đại học công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình làm việc

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi

Các thành viên Hội đồng và Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cuối buổi đánh giá