Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2022-2023

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2022-2023 như sau:

 • Đối tượng: Tất cả sinh viên có đăng ký học phần thuộc chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2022-2023;
 • Các bước nộp hồ sơ như sau:
  • Thực hiện nộp Hồ sơ:
  • Đợt 1
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 13/05/2023 đến ngày 27/05/2023;
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy bậc đại học tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 17, 24/05/2023 và cả ngày 20, 27/05/2023.
  • Đợt 2
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 30/05/2023 đến ngày 10/06/2023;
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy bậc đại học tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 31/05/2023, 07/06/2023 và cả ngày 03, 10/06/2023.
  • Đợt 3 (Đợt vét)
   • Đơn đề nghị cấp học bổng (nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên, xem hướng dẫn tại đây). Thời gian nộp đơn: từ ngày 17/06/2023 đến ngày 24/06/2023;
   • Bảng điểm tích lũy bậc đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trên Hệ thống thông tin sinh viên). Sinh viên nộp Bảng điểm tích lũy bậc đại học tại Phòng Sau đại học (B002). Thời gian tiếp nhận Bảng điểm: Chiều ngày 21/06/2023 và cả ngày 24/06/2023.
  • Thực hiện hoàn thành thông tin tài khoản ngân hàng tại đây.
 • Thời gian công bố danh sách được cấp học bổng dự kiến: vào cuối học kỳ.

Lưu ý:

 • Phòng Sau đại học sẽ không thực hiện chi trả học học bổng cho các sinh viên không thực hiện nộp hồ sơ đúng thời gian và chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí;
 • Sinh viên cần nộp đơn đầy đủ hồ sơ theo quy định và đúng thời gian Phòng Sau đại học quy định. Phòng Sau đại học sẽ không tiếp nhận hồ sơ nếu nộp thiếu hồ sơ và sai khung thời gian;
 • Sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ ở đợt 1 vui lòng không thực hiện lại ở đợt 2.
 • Sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng vui lòng thực hiện mở tài khoản ngân hàng vì Nhà trường chi trả học bổng qua tài khoản ngân hàng của chính sinh viên (không chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người thân).