Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần dành cho học viên nhập học đợt 2 năm 2023

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần, miễn học phần Triết học dành cho học viên nhập học đợt 2 năm 2023 như sau:

 • Đối tượng:
  • Người học tham gia chương trình 4+1 đã trúng tuyển và nhập học trình độ thạc sĩ;
  • Người học từng học thạc sĩ muốn công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ.
 • Thời gian nộp hồ sơ: 20/01/2024-27/01/2024;
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Đối với người học tham gia chương trình 4+1:
   • Nộp đơn xin công nhận điểm học phần trực tuyến để xem dữ liệu điểm đã tích lũy khi tham gia chương trình 4+1 (học viên thực hiện nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh);
   • Đơn xin công nhận học phần (bản có chữ ký sống). Mẫu đơn số 20 tại đây;
   • Bảng điểm tích lũy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Phòng Sau đại học sẽ in sau khi nhận đơn giấy của người học).
  • Đối với người học từng học thạc sĩ muốn công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín ch
   • Đơn xin công nhận học phần (bản giấy có chữ ký sống). Mẫu đơn số 20 tại đây;
   • Bảng điểm tích lũy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Phòng Sau đại học sẽ in sau khi nhận đơn giấy của người học).
  • Đối với những người học có chứng chỉ Triết học Mac-Lenin hoặc chứng chỉ Triết học
   • Đơn xin miễn học phần triết học (bản giấy có chữ ký sống). Mẫu đơn số 17 tại đây;
   • Bản sao có chứng thực chứng chỉ.

Lưu ý: Mọi thắc mắc học viên liên hệ Phòng Sau đại học để được hỗ trợ giải đáp.