Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Khoa học tính toán (9460107)

Giới thiệu chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học tính toán (KHTT) của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được thiết kế nhằm đảm bảo tính hiện đại và hội nhập với các Chương trình đào tạo Tiến sĩ tương tự trên thế giới. Chương trình này là một sự kết hợp sáng tạo của khoa học tính toán và khoa học dữ liệu, nhằm trang bị cho nghiên cứu sinh (NCS) những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, những kỹ năng tính toán thông thạo trong khoa học tính toán, mô phỏng số, toán học ứng dụng, thống kê và khoa học dữ liệu. 

- Áp dụng những tiến bộ và phát triển của KHTT, các vấn đề trước đây không thể tiếp cận được bằng các phương pháp thử nghiệm và thực nghiệm truyền thống có thể được giải quyết nhờ các kỹ thuật mới trong mô hình hóa thuật toán và tốc độ ngày càng tăng của các siêu máy tính hiện đại. 

- Chương trình tiến sĩ ngành KHTT sẽ kết hợp các môn học từ khoa học máy tính, mô hình toán học, toán học ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, tính toán song song, thống kê và phân tích dữ liệu để phát triển năng lực NCS theo định hướng ứng dụng trong khoa học mô phỏng và khoa học dữ liệu. 

- Chương trình tiến sĩ ngành KHTT của Đại học Tôn Đức Thắng sẽ giúp NCS trang bị các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề khi NCS được tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu đang được triển khai tại Viện khoa học tính toán. Các môn học tự chọn và luận án tiến sĩ sẽ tạo điều kiện cho NCS lựa chọn được lộ trình học tập linh hoạt theo sở thích cá nhân và theo mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học tính toán của Đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu sau:

 • Tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing, HPC);
 • Cơ học tính toán;
 • Tính toán trong xây dựng;
 • Cơ điện tử tính toán;
 • Vật lý tính toán;
 • Tối ưu hóa;
 • Trí tuệ nhân tạo;
 • Hóa học tính toán;
 • Vật liệu tính toán;
 • Và các chuyên ngành khoa học tính toán khác.

Thời gian đào tạo: 36 tháng (tối đa 48 tháng).

Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian. 

Đối tượng tuyển sinh:

 • Đối tượng có bằng ThS chuyên ngành đúng/phù hợp với KHTT.
 • Đối tượng có bằng ThS chuyên ngành gần với KHTT (phải học bổ sung kiến thức).
 • Đối tượng có bằng tốt nghiệm Đại học loại giỏi có chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với ngành KHTT) (phải học bổ sung kiến thức)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

 • Xét hồ sơ dự tuyển.
 • Đánh giá bài luận nghiên cứu (trình bày trước hội đồng chuyên môn).

* Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website Đơn vị chuyên môn phụ trách đào tạo: Viện Khoa học tính toán.