Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (9340101)

Giới thiệu chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thiết kế dành cho những đối tượng có kế hoạch dài hạn trong sự nghiệp giảng dạy Đại học và Nghiên cứu Kinh tế. Các nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên nghiên cứu theo định hướng cam kết hoàn thành chương trình tiến sĩ thành công.

Thời gian đào tạo: 36 tháng (tối đa 48 tháng)

Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành là 36 tháng; chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ quá 10 năm hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần là 48 tháng.​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
Hình thức đào tạo:

- Tập trung toàn thời gian. 

- Trường hợp nghiên cứu sinh không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của nghiên cứu sinh do tất cả giảng viên hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.

* Tham khảo thêm thông tin tại website khoa phụ trách đào tạo: Khoa Quản trị kinh doanh.