Nhảy đến nội dung
x
Thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (xem tại đây).

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học đợt tuyển sinh tháng 12/2019

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học vào đợt tuyển sinh tháng 12/2019 cập nhật vào ngày 22/05/2020 (xem tại đây).

Thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 3 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 2 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 1 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 1 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học(chương trình 4+1) đợt 1 HK2/2018-2019
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 03/05/2019)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 03/05/2019)
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 18/10/2018)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
Subscribe to Thời khóa biểu