Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 13/11/2020)

Vào lúc 7h30 ngày 13/11/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176008009 Lê Thị Quyền Trân 12/09/1994 Những yếu tố tác động đến huy động tiền gửi tại các ngân hàng TMCP được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2 186008004 Trương Quốc Huy 10/04/1996 Sự mở rộng của điện thoại di động và tài chính toàn diện ở Đông Nam Á
3 176008008 Nguyễn Bích Trâm 20/11/1995 Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng được niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam
4 186008009 Trẩm Phước Thọ 03/04/1996 Các yếu tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức
5 176008007 Vũ Thị Thanh Thảo 29/01/1995 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của công ty ngành bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh