Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 13/11/2020)

Vào lúc 13h00 ngày 13/11/2020,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài Địa điểm
1 186008016 Hoàng Thị Bích Chuyên 05/12/1980 Tác động của tự do hóa kinh tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên thế giới B106
2 186008022 Lê Xuân Khánh 03/09/1979 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam B106
3 186008023 Lê Thành Luân 19/04/1994 Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phù Cát, Bình Định B106
4 186008033 Phan Thị Thanh Thúy 11/10/1987 Tác động của các yếu tố đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam B106
5 186008036 Nguyễn Lập Trường 28/06/1986 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuy Phước Bình Định B106
6 186008055 Trần Ngọc Phúc Uyên 03/04/1994 Tác động của sở hữu nước ngoài đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam Phòng họp C
7 186008028 Trần Đăng Quang 05/07/1989 Các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam -  Chi nhánh Quy Nhơn Phòng họp C
8 186008035 Phan Phương Trình 25/08/1983 Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay học sinh sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng họp C
9 186008037 Trần Thanh Tuấn 09/11/1983 Các yếu tố vĩ mô tác động đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Phòng họp C
10 186008051 Trần Thị Thơ 06/08/1982 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phòng họp C