Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 09/01/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 09/01/2021 tại phòng họp C và phòng A101,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186005020 Võ Hoàn Thành 01/11/1989 Mô hình học sâu kết hợp với tăng cường dữ liệu cho ứng dụng định danh thí sinh trong phòng thi
2 186005022 Trương Hữu Thiên 26/04/1989 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
3 186005010 Phạm Thị Huệ 19/05/1980 Phân loại văn bản tiếng Việt ngắn
4 186005005 Nguyễn Thị Châu 23/10/1975 Tóm tắt văn bản tiếng Việt theo tiếp cận trích chọn sử dụng học sâu
5 186005011 Đỗ Thị Liên 02/04/1987 Tiếp cận trích yếu cho bài toán tóm tắt văn bản tiếng Việt
6 186005021 Lê Thị Phương Thảo 15/01/1987 Nhận dạng từ viết tay ứng dụng vào kiểm tra tên trên phiếu trả lời trắc nghiệm
7 186005013 Phạm Kim Ngân 06/07/1983 Ứng dụng học máy và xử lý ảnh trong chẩn đoán bệnh Alzheimer