Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 10/04/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 10/04/2021 tại phòng họp B và Phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186005015 Võ Duy Phong 30/08/1975 Phát triển hệ thống chatbot hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính tỉnh Bình Thuận
2 186005023 Võ Quốc Tuấn 01/10/1978 Phân tích quan điểm xã hội đối với Đại học Phan Thiết
3 186005001 Trương Vũ Hoàng Anh 08/12/1995 Mô hình phân tích mẫu tin tuyển dụng tiếng Việt
4 186005007 Nguyễn Hải Đăng 10/07/1986 Phân tích ngữ nghĩa cho câu hỏi và ứng dụng cho hội thoại tự động
5 186005024 Lê Thị Lan Xuân 10/10/1988 Nghiên cứu tiếp cận hỏi đáp dựa trên Ontology
6 186005002 Dung Cẩm Quang 22/07/1996 Nghiên cứu mô hình transformer và ứng dụng cho kiểm lỗi văn viết
7 176005003 Taymany Bounnhalith 13/01/1994 Khởi tạo song ngữ Việt - Lào và ứng dụng trong dịch máy
8 186005035 Nguyễn Đại Thịnh

24/01/1995

Xây dựng hệ thống nhà thông minh và tăng cường cơ chế bảo mật cho các thiết bị IoT
9 186005016 Đào Lê Hương Quỳnh 27/10/1995 Giải pháp ứng dụng cho các thiết bị IoT và xây dựng mô phỏng trong thành phố thông minh
10 186005017 Nguyễn Thanh Sang 22/08/1987 Nghiên cứu kỹ thuật phân đoạn, hình thái học, lọc ảnh nhằm trích xuất vùng bệnh trong ảnh y tế