Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 10/05/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 10/05/2021 tại Phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186010005 Nguyễn Tuấn Anh 02/02/1996 Đánh giá hiệu quả công tác ngăn chặn xói lở bờ biển ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam và đề xuất giải pháp