Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 25/09/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 25/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 196009005 Oringo Paet Fernando 15/07/1992 Mạng lưới xã hội của các giáo viên nước ngoài người Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh