Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 24/01/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 24/01/2022 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196018013 Nguyễn Trọng Thái 26/09/1977 Ảnh hưởng của những hoạt động dạy học kết hợp trên Gnomio Moodle đối với việc đọc hiểu của học sinh khối 12 trường THPT Tân Châu
2 196018014 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo 16/07/1983 Sự ảnh hưởng của học theo dự án đối với động lực học tiếng Anh của học sinh trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu ở tỉnh An Giang
3 196018012 Đặng Thanh Tâm 08/07/1976 Ảnh hưởng của việc sử dụng ứng dụng điện thoại 4English đến kỹ năng đọc tiếng Anh của học sinh trường THPT Chu Văn An - An Giang