Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 11/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 11/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 201809004 Hoàng Tuấn Nhật 23/07/1990 Ảnh hưởng của việc sử dụng mạng xã hội đến việc học tập của sinh viên (Nghiên cứu tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng)
2 202809001 Nguyễn Phi Hiền 19/01/1997 Ứng xử với bạn đồng trang lứa của học sinh THPT (Điển cứu: Trường phổ thông trung học FPT Cần Thơ)