Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09

Căn cứ theo Thông báo số 2279/TB-TĐT ngày 22/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09, Phòng Sau đại học thông báo việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2022 như sau:

+ Sinh viên 4+1, học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ Lễ ngày 01/09/2022 (thứ Năm) và ngày 02/09/2022 (thứ Sáu);

+ Phòng Sau đại học tạm ngưng phục vụ các ngày nghỉ Lễ được nêu trên.