Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện (ngày 09/01/2024)

Vào lúc 14h00 ngày 09/01/2024 tại phòng C010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Kỹ thuật điện. 

STT MSNCS Họ và tên Tên đề tài
1 196217002 Phạm Hữu Lý

Phân bố công suất tối ưu cho các hệ thống điện tích hợp có xét tính bất định của các nguồn năng lượng tái tạo

Optimal power flow for hybrid systems considering uncertainty of renewable energy sources

Thẻ