Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2022 về sau)

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023

(áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2022 về sau)

#

Nội dung

Thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

Bắt đầu Kết thúc

Biểu mẫu

1

Nhận đề tài

 

 

   

 

1.1

Tổ chức đăng ký đề tài LVThS

- Học viên (HV) nộp Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ (LVThS) trực tuyến trên hệ thống về Khoa/Viện

05/06/2023

23/06/2023

05/06/2023 23/06/2023

Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ

1.2

Giao đề tài và phân công CBHD

- HV nhận thông tin Quyết định giao đề tài và cán bộ hướng dẫn (CBHD) từ hệ thống thông tin HV

26/06/2023

04/07/2023

26/06/2023 04/07/2023

 

2

Luận văn thạc sĩ

Thời gian thực hiện tối thiểu 06 tháng

Thời gian thực hiện tối đa 09 tháng

 

2.1

Thực hiện Luận văn

- HV triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo ĐCCT được xét duyệt theo sự hướng dẫn của CBHD và theo đúng tiến độ thực hiện

01/07/2023

30/12/2023

01/07/2023 30/03/2024

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

 

2.2

Nộp file kiểm tra sự trùng lặp

- HV upload file LVThS lên hệ thống kiểm tra sự trùng lặp http://khoaluan.tdt.edu.vn hoặc phần mềm/ứng dụng khác được Ban Giám hiệu phê duyệt ban hành sử dụng

27/12/2023

04/01/2024

27/03/2024 04/04/2024

http://khoaluan.tdt.edu.vn

2.3

Nộp Luận văn + Hồ sơ đề nghị bảo vệ LVThS

- HV nộp quyển LVThS hoàn chỉnh, hồ sơ đề nghị bảo vệ LVThS tại Khoa/Viện và nộp file LVThS

- HV liên hệ Khoa/Viện thực hiện nghiệm thu công bố ISI/Scopus (nếu có) 

30/12/2023

06/01/2024

01/04/2023 05/04/2024

Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn thạc sĩ

2.4

Tổ chức hội đồng đánh giá LVThS

- HV bảo vệ LVThS theo lịch mà Khoa/P.SĐH thông báo

15/01/2024

09/02/2024

15/04/2024 29/04/2024

 

2.5

Chỉnh sửa LVThS

- HV chỉnh sửa nội dung LVThS theo góp ý của HĐ đánh giá LVThS

- Quyển LVThS chỉnh sửa phải được GVHD, Phản biện 1, Phản biện 2 và Chủ tịch HĐ thông qua, ký xác nhận trên Phiếu xác nhận chỉnh sửa LVThS

19/02/2024

04/03/2024

15/05/2024 24/05/2024

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

2.6

Nộp quyển LVThS + Hồ sơ chỉnh sửa

- HV nộp 01 quyển LVThS (bìa simili xanh dương, chữ mạ vàng) và 01 đĩa CD ghi nội dung theo đúng quy định cho Thư viện kèm Phiếu chỉnh sửa LVThS và Bản xác nhận chỉnh sửa LVThS

20/02/2024

08/03/2024

16/05/2024 26/05/2024

 

 

3

Kế hoạch tốt nghiệp

 

 

   

 

3.1

Danh sách dự kiến (đợt tháng 4/2024 và tháng 6/2024)

P.SĐH công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp

15/03/2024

17/03/2024

05/06/2024 07/06/2024

 

3.2

Tiếp nhận phản hồi

P.SĐH tiếp nhận phản hồi từ học viên

20/03/2024

22/03/2024

10/06/2024 12/06/2024

 

3.3

Danh sách tốt nghiệp

P.SĐH công bố danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp

10/04/2024

14/04/2024

24/06/2024 28/06/2024

 

3.4

 

P.SĐH thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp

tháng 5/2024

 

tháng 10/2024  

 

3.5

 

Lễ tốt nghiệp (dự kiến)

tháng 5/2024

 

tháng 10/2024    

Điều kiện bảo vệ LVThS:

- Hoàn thành đạt yêu cầu tất cả các học phần với điểm trung bình từ 5,5 (thang điểm 10);

- Kết quả kiểm tra đạo văn theo quy định;

- Được CBHD đồng ý cho phép bảo vệ trước HĐ đánh giá LVThS;

- Đạt yêu cầu về hình thức trình bày LVThS;

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Hồ sơ bảo vệ LVThS:

- Đơn đề nghị bảo vệ LVThS (có chữ ký xác nhận của CBHD);
- Phiếu nhận xét của CBHD;

- 05 quyển LVThS hoàn chỉnh trình bày đúng Quy định;
- Bản sao bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu có);
- 01 lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương, có giáp lai lên ảnh;
- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học;
- 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;
- 01 bản photo chứng chỉ Triết học;
- 01 bản photo minh chứng đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra;
- 01 bảng điểm tích lũy sau đại học;
- 02 tấm ảnh 3x4.

Bảo vệ LVThS:

- Trường hợp bảo vệ đạt: chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐ nộp về cho Thư viện kèm Phiếu chỉnh sửa LVThS trong vòng 30 ngày kể từ ngày bảo vệ;
- Trường hợp bảo vệ không đạt yêu cầu (điểm trung bình dưới 5,5): tiến hành chỉnh sửa LVThS theo yêu cầu của HĐ trong thời hạn 03 tháng và phải bảo vệ lại lần 2 (HV phải đóng phí bảo vệ lần 2);
- Nếu HV bảo vệ không đạt lần 2, HV đăng ký thực hiện lại LVThS nếu còn trong hạn đào tạo và phải đóng phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường).