Nhảy đến nội dung
x
Thông báo đóng học phí

Phòng Sau đại học thông báo đóng học phí học kỳ 2/2019-2020:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 25/06/2020 đến 26/06/2020.

3/ Hình thức đóng học phí: Đóng trực tiếp tại Phòng Tài chính (A007)

4/ Thông tin liên hệ: tuition@tdtu.edu.vn 

Thông báo đóng học phí
Thông báo đóng học phí (bổ sung) HK2/2019-2020
Thông báo về việc nộp học phí chương trình bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1) học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc nộp học phí chương trình bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1) học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Sau đại học thông báo về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau: 

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc nộp học phí và phí luận văn thạc sĩ học kỳ 2/2018-2019
Thông báo về việc nộp học phí và phí luận văn thạc sĩ học kỳ 2/2018-2019
Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ

Nhà trường thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ đợt tháng 04/2019 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:

         o   Các anh/chị học viên chưa hoàn thành học phí;

         o   Các anh/chị học viên xem dữ liêu học phí trong hệ thống thông tin học viên.

Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ đợt tháng 04/2019
Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ đợt tháng 04/2019
Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 04/2019(Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2017 trở về trước)
Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 04/2019(Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2017 trở về trước)
Thông báo học bổng tiến sĩ 2019

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SĨ

Subscribe to Học phí