Nhảy đến nội dung
x

Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến hoặc trong email xác nhận đăng ký dự tuyển);
 2. 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú)
 3. Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan (nếu có);
 4. 01 bản photo văn bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;
 5. 01 bản photo phiếu điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
 6. Bản cam kết;
 7. Bản sao công bố khoa học trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 8. 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc);
 9. 01 bài luận dự định nghiên cứu;
 10. 03 bộ bản sao bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo;
 11. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
 12. 04 ảnh 3 x 4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).