Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (15/06/2018)

Vào lúc 13h30, thứ 6 ngày 15/06/2018 tại phòng họp C (C010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Tên đề tài
1 156008004 Trần Thị Mai Hồng Đánh giá tác động của luật môi trường đến thị trường chứng khoán Singapore
2 156008016 Nguyễn Thị Hồng Trâm Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam