Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức chuyên đề "Trích dẫn khoa học'' đợt 2 năm 2018 kết hợp tham quan trường và đối thoại với khoa quản lý

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ “TRÍCH DẪN KHOA HỌC” ĐỢT 2 NĂM 2018 VÀ ĐỐI THOẠI VỚI KHOA QUẢN LÝ

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 • Mục đích:
  • Trang bị cho học viên, nghiên cứu sinh kiến thức về nguyên tắc trong trích dẫn và kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong nghiên cứu khoa học;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ và giao lưu với nhau;
  • Tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm khoa sinh hoạt/thông báo những thông tin cần thiết cho học viên, nghiên cứu sinh;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh được tham quan Trường.
 • Yêu cầu:
  • Tất cả học viên, nghiên cứu sinh đều được/phải ít nhất 01 lần tham dự chuyên đề Trích dẫn khoa học.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Thời gian: ngày 27 và 28/10/2018 (Thứ 7 và Chủ nhật).
 • Địa điểm: Trường đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Đối tượng tham gia: học viên, nghiên cứu sinh của TDTU.

3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

 • Ngày 27/10/2018:
  • Trước 09h45: đón học viên;
  • 10h00 – 11h30: chuyên đề “Trích dẫn khoa học” – phòng B308;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ và giao lưu với nhau;
  • 13h15 – 16h00: giới thiệu về TDTU, gặp gỡ phòng Sau đại học, phòng Công tác học sinh - sinh viên;
  • 16h00 – 17h00: gặp gỡ khoa quản lý.
 • Ngày 28/10/2018:
  • 07h45 – 11h00: tập huấn sử dụng thư viện và tham quan trường;
  • Sau 11h00: tiễn học viên ra về.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

 • Ngày 25/09 - 08/10/2018: Học viên, nghiên cứu sinh đăng ký tham gia với Ban cán sự lớp;
 • Ngày 09/10 - 12/10/2018: Ban cán sự lớp báo cáo số lượng tham gia chính thức cho phòng Sau đại học;
 • Trước ngày 20/10/2018: Phòng Sau đại học thông báo danh sách tham gia chính thức;
 • Ngày 27 và 28/10/2018: Tổ chức các hoạt động.