Nhảy đến nội dung
x
Đại học Tôn Đức Thắng Tổ chức Ôn luyện Cambridge PET (B1)

Thông báo tổ chức lớp Ôn luyện Cambridge PET (B1) - tháng 12

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm CLC lập kế hoạch mở lớp Ôn luyện Cambridge PET (B1) dành cho học viên cao học.

Học viên đăng ký (tại đây)

Chi tiết (tại đây).