Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-Thong-Bao-Lich-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-thang-12-nam-2018

Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2018 thông báo lịch thi tuyển sinh như sau:

             - Thời gian:

STT

Chuyên ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Môn ngoại ngữ

Sáng 08/12/2018

Chiều 08/12/2018

Sáng 09/12/2018

1

Quản trị kinh doanh

Toán cao cấp (180 phút)

Kinh tế học (180 phút)

Anh văn (135 phút)

2

Tài chính - Ngân hàng

Toán cao cấp (180 phút)

Kinh tế học (180 phút)

Anh văn (135 phút)

3

Kế toán

Toán cao cấp (180 phút)

Kinh tế học (180 phút)

Anh văn (135 phút)

4

Kỹ thuật xây dựng

Toán cao cấp (180 phút)

Sức bền vật liệu (180 phút)

Anh văn (135 phút)

5

Bảo hộ lao động

Toán cao cấp (180 phút)

Cơ sở bảo hộ lao động (180 phút)

Anh văn (135 phút)

6

Mỹ thuật ứng dụng

Phát triển ý tưởng thiết kế (240 phút)

Nghị luận thiết kế (180 phút)

Anh văn (135 phút)

7

Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

Ngôn ngữ học (90 phút)

Phương pháp giảng dạy (120 phút)

Pháp văn (135 phút)

Trung văn (100 phút)

8

Các chuyên ngành còn lại

 

 

Anh văn (135 phút)

+ Buổi sáng: 06 giờ 30 phút

+ Buổi chiều: 13 giờ 15 phút            

             - Địa điểm: Phòng thi số báo danh chi tiết trên giấy báo dự thi

             - Chi tiết vui lòng (xem tại đây)