Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023
Lịch thi đánh giá đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 vào ngày 09/09/2023
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024. Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

 • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên;
 • Có mặt trước phòng thi 15 phút đối với thi trực tiếp, 30 phút đối với thi trực tuyến;
 • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
Lịch thi đánh giá đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 vào ngày 25/03/2023
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 cập nhật ngày 14/03/2023. Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

 • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên;
 • Có mặt tại phòng thi trước 15 phút đối với thi trực tiếp;
 • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết xem tại đây.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 bổ sung ngày 07/12/2022 tại đây.

Lưu ý:

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Lịch thi đánh giá đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 vào ngày 06/08/2022
Thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 2)

Phòng Sau đại học thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 2). Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

 • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;
 • Có mặt trước phòng thi 15 phút;
 • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 1)

Phòng Sau đại học thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 1). Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

 • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;
 • Có mặt trước phòng thi 15 phút;
 • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thông báo điều chỉnh và bổ sunng lịch thi HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Subscribe to Lịch thi