Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

  • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên;
  • Có mặt trước phòng thi 15 phút đối với thi trực tiếp, 30 phút đối với thi trực tuyến;
  • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Lịch thi đánh giá đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 vào ngày 06/08/2022
Thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 2)

Phòng Sau đại học thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 2). Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

  • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;
  • Có mặt trước phòng thi 15 phút;
  • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 1)

Phòng Sau đại học thông báo bổ sung lịch thi HK2/2021-2022 (đợt 1). Chi tiết xem tại đây.

Lưu ý:

  • Kiểm tra lịch thi trong Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;
  • Có mặt trước phòng thi 15 phút;
  • Mang theo thẻ học viên/sinh viên hoặc CMND/thẻ căn cước.
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thông báo điều chỉnh và bổ sunng lịch thi HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Thông báo điều chỉnh lịch thi học phần Pháp văn 1 trong HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi cuối kỳ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm 24) trong HK2/2020-2021
Lịch thi cuối kỳ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (nhóm 24) trong HK2/2020-2021
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Subscribe to Lịch thi