Nhảy đến nội dung
x
https://grad.tdtu.edu.vn/sites/graduate/files/GRAD/H%C3%ACnh%20thumb%20c%C3%A1c%20lo%E1%BA%A1i%20th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/Thong%20bao%20Hoi%20dong%20BV%20LVThs.png

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế

Vào lúc 08h00 ngày 19/11/2019, tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ tên Ngày sinh Tên đề tài
1 176012030 Thái Văn Mừng 20/11/1978 Pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng toà án và thực tiễn tại Bình Định
2 176012007 Nguyễn Bá Hoàn 23/01/1985 Pháp luật về điều kiện kinh doanh theo phương thức đa cấp từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
3 176012042 Hồ Thị Mỹ Trinh 10/12/1981 Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn
4 176012002 Nguyễn Hoàng Anh 26/12/1975 Kê biên tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
5 176012044 Võ Thị Thúy Vân 20/12/1978 Thực hiện pháp luật về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
6 176012034 Ngô Tùng Sơn 30/08/1970 Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ trong các dự án trọng điểm tại tỉnh Bình Định