Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Hạn chót ngày 03/5/2019;

Chi tiết xem tại đây