Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 19/06/2020)

Vào lúc 8h00 ngày 19/06/2020, tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103):

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176011012 Võ Thanh Hùng 10/06/1994 Xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ trong lĩnh vực khai thác đá tại khu vực miền Trung, nghiên cứu điển hình tại xí nghiệp khai thác đá Dung Quất
2 176011008 Nguyễn Đức Dũng 16/06/1992 Nghiên cứu kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn trong ngành công nghiệp gia công sản xuất băng keo, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH 3M Việt Nam