Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 23/05/2020)

Ngày 23/05/2020, từ 7:30, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103):

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186011004 Huỳnh Thị Bình Minh 25/03/1994 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phân hạng hồ sơ an toàn vệ sinh lao động nhà thầu trong xây dựng, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Minh
2 186011007 Trần Ngọc Sơn 15/09/1994 Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong ngành sửa chữa cầu đường: Nghiên cứu điển hình tại dự án "Nâng cấp và mở rộng cầu chữ Y"
3 186011003 Nguyễn Thị Thùy Linh 31/05/1992 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống quản lý ATVSLĐ ngành vật liệu xây dựng, nghiên cứu điển hình tại nhà máy sản xuất tấm calcium silicate
4 176011011 Phạm Văn Hiền 14/02/1994 Xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ do hóa chất trong ngành sản xuất dược phẩm, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam