Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 26/12/2020)

Vào lúc 7h30 ngày 26/12/2020 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186011025 Nguyễn Minh Trung 27/11/1994 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá mức độ tham gia của người lao động trong công tác ATVSLĐ ngành sản xuất linh kiện điện tử, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH ON semiconductor Bình Dương
2 186011019 Đinh Phan Phi Phượng 14/04/1988 Đánh giá các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ an toàn lao động của người lao động trong ngành may mặc, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Elite Long Thành
3 186011011 Nguyễn Thị Lan Anh 04/05/1988 Xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động cho ngành in vải, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH In Đỉnh Cao
4 176011021 Đặng Quang Trung 20/12/1992 Xây dựng phương án ứng phó sự cố khẩn cấp trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành và bảo trì thang máy; nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Thang máy Hitachi Việt Nam