Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (11/06/2020)

Ngày 11/06/2020 từ 8:00, tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ tên Ngày sinh Tên đề tài
1 176012024 Phạm Văn Vinh 01/02/1979 Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
2 176012021 Nguyễn Trung Thức 20/09/1987 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh Bình Định
3 176012027 Bùi Tứ Hải 03/03/1969 Nghĩa vụ chứng minh trong giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại tỉnh Gia Lai
4 176012028 Hoàng Thị Phương Lan 05/12/1977 Pháp luật thuế thu nhập cá nhân về giảm trừ gia cảnh từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
5 176012020 Đoàn Thị Mai Thoa 10/09/1983 Thực tiễn áp dụng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bình Định
6 186012044 Trịnh Thị Thu Hiền 15/02/1990 Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
7 176012009 Nguyễn Quốc Hưng 17/10/1978 Pháp luật về hợp đồng lao động từ thực tiễn tại các doanh nghiệp trong Hiệp hội gỗ và lâm sản tỉnh Bình Định
8 176012008 Nguyễn Đặng Hoàng 20/11/1987 Pháp luật cạnh tranh về hoạt động kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ tại Việt Nam
9 176012029 Võ Thị Hồng Liên 15/10/1976 Thực tiễn pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại tỉnh Bình Định
10 176012038 Trần Công Thọ 12/03/1975 Pháp luật về quản lý chất thải y tế từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
11 176012035 Võ Nam Thắng 31/01/1989 Pháp luật về mua bán hàng hoá từ thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Toà án nhân dân tỉnh Bình Định
12 176012032 Lê Thị Hoàng Oanh 08/12/1979 Pháp luật về hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
13 176012017 Nguyễn Văn Thạch 19/05/1968 Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng, chế biến thuỷ sản