Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (17/02/2020)

Ngày 17/02/2020 từ 8:00, tại phòng B106, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ tên Ngày sinh Tên đề tài
1 176012005 Hà Trọng Dưỡng 14/02/1982 Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
2 176012011 Lê Thành Long 03/01/1978 Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
3 176012004 Bùi Văn Đức 14/09/1978 Pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ thực tiễn tỉnh Bình Định
4 176012033 Nguyễn Văn Phượng 27/11/1972 Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Định
5 176012013 Châu Ngọc Sanh 09/04/1985 Thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
6 176012001 Hoàng Thị Lan Anh 05/02/1978 Pháp luật về cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế từ thực tiễn tại tỉnh Gia Lai
7 176012003 Đặng Xuân Đào 12/02/1979 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về khai thác cát sông tại tỉnh Bình Định
8 176012014 Nguyễn Hoàng Sinh 13/12/1984 Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình từ thực tiễn tại tỉnh Bình Định
9 176012018 Phan Thanh 21/12/1984 Thực tiễn áp dụng pháp luật về phát triển nhà ở xã hội tại tỉnh Bình Định
10 176012040 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 10/02/1977 Pháp luật về giao đất, giao rừng cho hộ gia đình người dân tộc thiểu số và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bình Định
11 176012042 Hồ Thị Mỹ Trinh 10/12/1981 Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn