Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 15/12/2020)

Vào lúc 8h30 ngày 15/12/2020 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012011 Trần Văn Hạnh 12/11/1972 Pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
2 176012054 Lưu Thị Phương Thảo 24/09/1982 Áp dụng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ thực tiễn tại tỉnh Gia Lai
3 186012049 Vũ Đình Năm 02/09/1972 Giải quyết tranh chấp về chuyển nhượng cổ phần của Tòa án nhân dân tại tỉnh Gia Lai
4 176012010 Nguyễn Tiến Lợi 08/09/1985 Pháp luật về bồi thường đất ở khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
5 186012007 Ung Quang Định 01/11/1983 Áp dụng pháp luật về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại Bình Định
6 186012032 Nguyễn Thanh Việt 20/07/1977 Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hợp đồng tín dụng tại ngân hàng thương mại từ thực tiễn tỉnh Bình Định