Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 16/12/2020)

Vào lúc 8h30 ngày 16/12/2020 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012083 Lê Đình Quốc 20/06/1950 Hòa giải trong quá trình giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại Tòa án từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
2 186012024 Châu Văn Quang 29/07/1976 Áp dụng pháp luật về thẩm định để cho vay của ngân hàng thương mại tại tỉnh Bình Định
3 186012014 Nguyễn Thành Hưng 10/10/1978 Áp dụng pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định