Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 14/01/2021)

Vào lúc 8h30 ngày 14/01/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186011010 Nguyễn Thành Trung 13/11/1994 Thực trạng an toàn điện trong sản xuất nông nghiệp trồng trọt và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn điện, nghiên cứu điển hình trong lĩnh vực sản xuất thanh long tại Bình Thuận
2 196011006 Nguyễn Khánh Trọng 06/06/1994 Xây dựng chương trình văn hóa an toàn cho ngành lắp đặt thang máy, nghiên cứu điển hình cho Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam
3 186011006 Lê Thị Xuân Quỳnh 25/10/1995 Nghiên cứu thiết kế hệ cứu sinh đảm bảo an toàn làm việc trên cao cho công tác lắp dựng kết cấu thép