Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 22/10/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 22/10/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186011015 Lê Quang Huy 25/03/1993 Đánh giá Ergonomics với công việc chế biến cao su, nghiên cứu điển hình tại Nhà máy chế biến cao su Bến Súc