Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 26/02/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 26/02/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186003002 Nguyễn Hương Giang 18/10/1991 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhằm mục tiêu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2 186003005 Lưu Ngọc Quỳnh Như 21/12/1991 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
3 186003001 Phạm Ngọc Thùy An 30/05/1994 Tác động của Hội đồng quản trị đến hành vi quản trị lợi nhuận: Thực nghiệm tại các tổ chức tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4 186003006 Bùi Thị Hồng Nhung 09/09/1993 Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết thuộc lĩnh vực công nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam