Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 27/09/2021)

Vào lúc 13h00 ngày 27/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186005019 Nguyễn Thị Thắm 02/04/1988 Nghiên cứu các phương pháp phân loại văn bản và ứng dụng cho phân loại văn bản hành chính Việt
2 196005027 Phan Hoàng Phúc Vinh 11/04/1983 Gom cụm dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào mạng nơ-ron học sâu
3 196005019 Huỳnh Bá Phúc 09/05/1986 Ứng dụng xử lý ảnh và học máy trong tự động phân loại công văn phục vụ số hóa văn bản