Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 27/02/2021)

Vào lúc 13h00 ngày 27/02/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8520201)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196017003 Dương Phúc Minh 19/02/1996 Tối ưu hóa dòng công suất trong hệ thống điện có nguồn năng lượng tái tạo
2 196017004 Trần Anh Tuấn 12/03/1995 Điều khiển tần số tải cho hệ thống điện phức hợp sử dụng bộ quan sát mở rộng
3 186017020 Vũ Mạnh Tiến 03/03/1996 Kỹ thuật điều chế độ rộng xung nâng cao cho bộ biến tần ma trận gián tiếp để nâng cao chất lượng ngõ ra
4 186017018 Lê Thị Hoài Thương 15/11/1995 Phân bố công suất tối ưu lưới truyền tải trong thị trường điện