Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 18/03/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 18/03/2021 tại Lầu 5 Thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186004001 Nguyễn Ngọc Hoàng 20/12/1995 Nghiên cứu bê tông Geopolymer sử dụng hoàn toàn cốt liệu tái chế
2 186004018 Lê Văn Thịnh 01/12/1981 Quan hệ cường độ chịu nén-vận tốc sóng siêu âm của bê tông có sử dụng cốt liệu từ bê tông cũ
3 186004026 Bùi Chí Nam 09/03/1995 Nghiên cứu thiết kế cấp phối bê tông cốt liệu tái chế theo phương pháp DMDA
4 186004014 Võ Văn Linh 25/05/1978 Một phương pháp hai bước cho nhận dạng hư hỏng kết cấu dàn thép sử dụng phương pháp năng lượng động lực và thuật toán tối ưu SOS