Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 31/08/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 31/08/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8380107).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186012065 Vũ Thị Hồng 03/07/1986 Chế độ trợ cấp khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu