Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 06/07/2021)

Vào lúc 7h00 ngày 06/07/2021 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186018024 Nguyễn Minh Châu 17/03/1995 Nghiên cứu phương pháp đọc mở rộng và kỹ năng viết ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Trường tiểu học ở Việt Nam
2 186018026 Phạm Minh Huy 17/03/1993 Nghiên cứu về nhận thức của sinh viên và giáo viên về việc sử dụng YouTube trong giảng dạy tại trung tâm Creative Language Center (CLC) – Đại học Tôn Đức Thắng
3 186018031 Lưu Nguyễn Trầm Nhung 19/10/1990 Nhận thức của sinh viên và giáo viên về việc sử dụng video để hỗ trợ việc học và dạy tiếng Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng
4 186018035 Trương Thị Thanh Vân 03/03/1993 Nghiên cứu về chiến lược học từ vựng của sinh viên năm nhất không chuyên Anh tại Đại học Tôn Đức Thắng