Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 04/03/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 04/03/2021Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186008021 Nguyễn Thành Hưng 04/06/1991 Ảnh hưởng của sức mạnh thị trường đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
2 186008031 Huỳnh Thị Thu Sang 05/04/1995 Các nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị
3 186008042 Tạ Thị Thanh Hương 25/05/1992 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận
4 186008043 Trần Tuấn Lâm 23/01/1985 Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại Việt Nam
5 186008045 Nguyễn Thành Long 03/04/1979 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bình Thuận
6 186008046 Hà Như Ngọc 05/04/1992 Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
7 186008047 Nguyễn Hồng Nhung 03/12/1991 Tác động của sở hữu nước ngoài và đòn bẩy tài chính đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại Việt Nam
8 186008053 Phạm Anh Tuấn 04/05/1976 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận