Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 04/03/2021)

Vào lúc 13h30 ngày 04/03/2021,Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186008049 Huỳnh Quốc Sơn 28/11/1982 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Hàm Tân, Bình Thuận
2 186008050 Dương Thu Thanh 20/10/1992 Các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
3 186008052 Ngô Quang Thuận 02/06/1985 Vai trò chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước Châu Á đang phát triển
4 186008054 Phan Trần Thanh Tùng 24/03/1986 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngân hàng thương mại để vay vốn của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận