Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ đợt tháng 12/2020

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ:

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

(Chỉ tiêu)

Khoa chuyên môn

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở Ngoại Ngữ
1 8340101 Quản trị kinh doanh (50)

Quản trị kinh doanh

Toán kinh tế

Nguyên lý quản trị Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
2 8340201 Tài chính - Ngân hàng (30)

Tài chính - Ngân hàng

Toán cao cấp + Xác suất thống kê

Tiền tệ và thị trường tài chính
3 8340301 Kế toán (40)

Kế toán

Toán cao cấp + Xác suất thống kê

Kế toán
4 8460112 Toán ứng dụng (20) (*)

Toán thống kê

Giải tích hàm nhiều biến –Đại số tuyến tính

Giải tích hàm Giải tích số

5 8520320 Kỹ thuật môi trường (30) (*)

Môi trường và BHLĐ

Toán cao cấp

Cơ sở kỹ thuật môi trường

6

8900103 Bảo hộ lao động (20) Cơ sở khoa học bảo hộ lao động

7

8580201 Kỹ thuật xây dựng (30) (*)

Kỹ thuật công trình

Sức bền vật liệu

8

8520301 Kỹ thuật hoá học (20)

Khoa học ứng dụng

Hóa lý

9

8210410 Mỹ thuật ứng dụng (20)

Mỹ thuật công nghiệp

Phát triển ý tưởng thiết kế

Nghị luận thiết kế

10

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (20) (*)

Kỹ thuật công trình

Các phương pháp định lượng

Quy hoạch giao thông đô thị

11

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (30) (*)

Ngoại ngữ

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy Tiếng Pháp/ Tiếng Trung
12 8380107 Luật kinh tế (20)

Luật

Xét tuyển

Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

13

8310301 Xã hội học (20) (*)

KH xã hội và nhân văn

14

8480101

Khoa học máy tính (30) (*)

Công nghệ thông tin

15

8520201

Kỹ thuật điện (30) (*)

Điện - Điện tử

16

8520208

Kỹ thuật viễn thông (30) (*)

17

8520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (20) (*)

18

8810301

Quản lý thể dục thể thao (20) (*)

Khoa học thể thao

(*): Các chuyên ngành có chương trình đào tạo dạy-học bằng tiếng Anh.

Thông tin chi tiết tại đây.