Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 10/06/2022)

Vào lúc 8h30 ngày 10/06/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196005002 Diệp Gia Huy 28/02/1996 Nhà thông minh dựa trên IoT và hệ thống quản lý năng lượng
2 196005030 Đỗ Huy Cường 01/01/1982 Đánh giá hiệu năng các giao thức chuyển tiếp đa chặng trong mạng LEACH sử dụng mã Fountain