Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 21/11/2022)

Vào lúc 15h15 ngày 21/11/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186004011 Trần Thái Hòa 06/03/1985 Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông Geopolymer tro bay có sử dụng cốt liệu mịn là cát biển