Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 22/08/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 22/08/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196018037 Kwok Thoại Nhi

03/05/1991

Tác động của ứng dụng di động Quizizz đến năng lực ngữ pháp của học sinh THPT Võ Văn Kiệt
2 196018045 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/03/1997 Sự tương tác của sinh viên chuyên tiếng Anh đối với các tài liệu trực tuyến
3 196018052 Phạm Ngọc Yến Vy 08/02/1997 So sánh hiệu quả của hai phương pháp đọc lặp lại đối với tốc độ đọc của người học tiếng Anh như một ngoại ngữ