Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 29/08/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 29/08/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196018029 Lê Thị Ngọc Ánh

24/09/1997

Mối liên hệ giữa chiến lược nghe nhận thức và việc nghe hiểu của sinh viên không chuyên Anh tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh
2 196018036 Phan Thị Kim Ngân 10/03/1997 Nghiên cứu về mối liên hệ giữa chiến lược đọc nhận thức với việc đọc hiểu của sinh viên năm nhất không chuyên Anh tại một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh