Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 16/11/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 16/11/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196018018 Nguyễn Thanh Trúc

29/09/1980

Tác động của Process Writing đến hoạt động viết của học sinh lớp 10: Một nghiên cứu thực nghiệm ở trường THPT Châu Phú
2 196018037 Kwok Thoại Nhi 03/05/1991 Tác động của ứng dụng di động Quizizz đến năng lực ngữ pháp của học sinh THPT Võ Văn Kiệt